Предлагаме на вашето внимание видеозапис от сбирка на клуба проведена на 9 април 2019 г. Господин Тодор Тодоров чете авторски стихове пред аудиторията. Приятно гледане.