Предлагаме на вашето внимание видеозапис от сбирка на клуба проведена на 12 март 2019 г. Приятно гледане.