Предлагаме на вашето внимание видеозапис от съвместнаекскурзия на НК “Гунди” и НЧ “Паисий Хилендарси” проведена на 17 май 2019 г. Приятно гледане.