Предлагаме на вашето внимание проект за календар на Национален клуб “Гунди” за 2018 г.

Проект за календар 2018 г.