Предлагаме на вашето внимание видеозапис от редовна месечна сбирка на Национален клуб “Гунди”, проведена на 10 октомври 2017 г.