Предлагаме на вашето внимание видеозапис от екскурзия до град Кюстендил за откриване на параклис посвете на Свети Георги Победоносец, проведена на 20 май 2017 г.