Предлагаме на вашето внимание видеозапис от редовна месечна сбирка на Национален клуб “Гунди”, проведена на 9 май 2017 г.