Предлагаме на вашето внимание видеозапис от сбирка на клуба, проведена на 11 април 2017 г.