Предлагаме на вашето внимание видеозапис от редовната месечна сбирка на НК “Гунди” проведена на 14 ноември 2017 г.