Предлагаме на вашето внимание видеозапис от съвместна екскурзия на НК “Гунди” и НЧ “Паисий Хилендарси” проведена на 10 октомври 2019 г. до село Старосел и град Хисаря. Приятно гледане.


Предлагаме да си закупите поздравителни пощенски картички с лика на ЗМС Георги Аспарухов от нашия секретар Архангел Петров, като предварително се обадите на 0877122385.

Пощенска картичка с лика на ЗМС Георги Аспалухов предна страна Пощенска картичка с лика на ЗМС Георги Аспалухов задна страна


Предлагаме на вашето внимание видеозапис от съвместнаекскурзия на НК “Гунди” и НЧ “Паисий Хилендарси” проведена на 17 май 2019 г. Приятно гледане.


Предлагаме на вашето внимание видеозапис от сбирка на клуба проведена на 9 април 2019 г. Господин Тодор Тодоров чете авторски стихове пред аудиторията. Приятно гледане.


Предлагаме на вашето внимание видеозапис от сбирка на клуба проведена на 12 март 2019 г. Приятно гледане.