Предлагаме на вашето внимание видеозапис от съвместнаекскурзия на НК “Гунди” и НЧ “Паисий Хилендарси” проведена на 17 май 2019 г. Приятно гледане.


Предлагаме на вашето внимание видеозапис от сбирка на клуба проведена на 9 април 2019 г. Господин Тодор Тодоров чете авторски стихове пред аудиторията. Приятно гледане.


Предлагаме на вашето внимание видеозапис от сбирка на клуба проведена на 12 март 2019 г. Приятно гледане.


Предлагаме на вашето внимание видеозапис от тържеството за отбелязване на 75 години от рождението на змс Георги Аспарухов - Гунди, проведено в гр. София в камерна зала на Музикален театър на 4 май 2018 г.


Предлагаме на вашето внимание видеозапис от редовната месечна сбирка на НК “Гунди” проведена на 13 март 2018 г.