Предлагаме на вашето внимание видеозапис от месечна сбирка на Национален клуб “Гунди” проведена на 8 ноември 2022 година.