Предлагаме на вашето внимание видеозапис от месечна сбирка на Национален клуб “Гунди” проведена на 11 октомври 2022 година.