Предлагаме на вашето внимание видеозапис от редовната месечна сбирка на НК “Гунди” проведена на 13 март 2018 г.