Предлагаме на вашето внимание видеозапис от редовната месечна сбирка на НК “Гунди” проведена на 13 февруари 2018 г. и отбелязване на празника Трифон Зарезан.