Предлагаме на вашето внимание видеозапис от месечна сбирка на Национален клуб “Гунди” проведена на 11 април 2023 година. Приятно гледане!