Сбогувахме се с Веско Димитров Петков секретар на Национален клуб “Гунди”.