Предлагаме на вашето внимание видеозапис от нашето пътуване за помен за Гунди и Котков на 30 юни 2020 година.