Предлагаме на вашето внимание видеозапис от съвместна екскурзия на НК “Гунди” и НЧ “Паисий Хилендарси” проведена на 10 октомври 2019 г. до село Старосел и град Хисаря. Приятно гледане.