Предлагаме на вашето внимание видеозапис от сбирка на клуба, проведена на 14 март 2017 г.