Предлагаме на вашето внимание проект за календар на Национален клуб “Гунди” за 2018 г.

Проект за календар 2018 г.


Предлагаме на вашето внимание видеозапис от редовна месечна сбирка на Национален клуб “Гунди”, проведена на 10 октомври 2017 г.


Предлагаме на вашето внимание видеозапис от екскурзия до град Кюстендил за откриване на параклис посвете на Свети Георги Победоносец, проведена на 20 май 2017 г.


Предлагаме на вашето внимание видеозапис от редовна месечна сбирка на Национален клуб “Гунди”, проведена на 9 май 2017 г.


Предлагаме на вашето внимание видеозапис от сбирка на клуба, проведена на 11 април 2017 г.