Предлагаме на вашето внимание видеозапис от екскурзия до град Кюстендил за откриване на параклис посвете на Свети Георги Победоносец, проведена на 20 май 2017 г.


Предлагаме на вашето внимание видеозапис от редовна месечна сбирка на Национален клуб “Гунди”, проведена на 9 май 2017 г.


Предлагаме на вашето внимание видеозапис от сбирка на клуба, проведена на 11 април 2017 г.


Добре дошли на нашия нов сайт! Моля, проверете скоро за нови публикации.


Предлагаме на вашето внимание видеозапис от сбирка на клуба, проведена на 14 март 2017 г.