Предлагаме на вашето внимание видеозапис от тържеството за отбелязване на 75 години от рождението на змс Георги Аспарухов - Гунди, проведено в гр. София в камерна зала на Музикален театър на 4 май 2018 г.


Предлагаме на вашето внимание видеозапис от редовната месечна сбирка на НК “Гунди” проведена на 13 март 2018 г.


Предлагаме на вашето внимание видеозапис от редовната месечна сбирка на НК “Гунди” проведена на 13 февруари 2018 г. и отбелязване на празника Трифон Зарезан.


Предлагаме на вашето внимание видеозапис от тържеството за отбелязване на 10 години от основаването на първия клон на НК “Гунди” в град Ботевград - клуб “Гунди” Ботевград. Отчет на дейността от г-н Добри Доцов - председател на клуб “Гунди” гр. Ботевград.


Предлагаме на вашето внимание видеозапис от редовната месечна сбирка на НК “Гунди” проведена на 14 ноември 2017 г.